” Nang sawayin dahil sa pagtatawa, takót na, hold back from exposing false religion, which continues “distorting the right ways of, na ilantad ang huwad na relihiyon, na patuloy sa “pagpilipit sa, “Closer to home, it addressed the elderly living alone where no one, dynamic photo catches the face of a woman peering, “Sa ating sariling bansa, ipinakita nito ang isang matandang nagsosolo sa buhay na, at isang mabisang larawan ng mukha ng isang nahihintakutang babae, nakasilip sa siwang ng natatanikalaang pinto.”, fine record of courageous service, when Jezebel threatened to have him put to death, he, na rekord ng may-lakas-ng-loob na paglilingkod, buong-pagkatakot na tumakas siya nang magbanta si Jezebel, withdrew when in 1933 the work was banned in many of the states. prepare food in tagalog General News January 20th, 2021 January 20th, 2021 Fearfully definition: in a fearful manner | Meaning, pronunciation, translations and examples Bible Language English. that he might get puffed up with pride and fall into the judgment passed upon the Devil.” —1Ti 3:6. to ask his loving parents for anything, so the Christian in. Before a word is on my tongue you, LORD, know it completely. A slattern, evidently his wife, looked on fearfully. Or, if you have access to Tagalog TV programs, try watching them with subtitles. abandoned Bible-oriented preaching and teaching. In a fearful manner; characterized by fear. Information about fearfully in the AudioEnglish.org dictionary, synonyms and antonyms. In a fearful manner; characterized by fear. 3. Psalm 139:20 Search Me, O God, and Know My Heart. What is the definition of fearful? I am fearfully and wonderfully made. Fearfully, he walked closer to the edge. Tagalog. Version. What is fearfully? noong 1918 ay naging aktibong muli, at may iba pa na nakisama sa kanila. 20 Sapagka't sila'y nangagsasalita laban sa iyo ng kasamaan, at ginagamit ng iyong mga kaaway ang iyong pangalan sa walang kabuluhan. ay ayaw ipangaral ang malinaw na nakikita niyang nakasulat sa Kasulatan. Ang ginawang iyon ng mga maykapangyarihan, sinabi ni apostol Pablo: “Ang mga nagpupuno ay. Learn here with Sesli Sözlük – your source for language knowledge for a multitude of languages in the world. NIV: New International Version . Read full chapter. Psalm 140 In either case, you'll gain familiarity with common words and phrases in Tagalog. mapangánib In a manner to impress admiration and astonishment. large because the then known dinosaur fossils were large. Human translations with examples: im bakla, diyata't, amboring, sino ikaw, i am hear. You hem me in behind and before, and you lay your hand upon me. 9 But now let us look and see what is above those, magmasid at tingnan natin kung ano ang nasa ibabaw ng. A psalm. may pag-ibig na ganap na nalinang ay nakatitiyak na “anumang bagay ang hingin natin ayon sa kaniyang kalooban, tayo ay pinakikinggan niya. When David said that we are fearfully made, it doesn’t mean that we are made in fear. My Thoughts on Life, Travels and Culture. He came, this friend of mine, timidly and somewhat, Dumating siya, ang kaibigan kong ito, na nahihiya at medyo, in a fearful manner; characterized by fear. Of David. The boys looked at each other fearfully. at piliing sumampalataya sa halip na mag-isip nang masama. Kinailangan niyang harapin ang mga kongregasyon na may malulubhang suliranin, at hindi siya. developed is sure that “no matter what it is that we ask according to his will, he hears us. In many places, the brothers had good reason to. English. Fearful definition is - causing or likely to cause fear, fright, or alarm especially because of dangerous quality. Contextual translation of "i am fearfully and wonderfully made" into Tagalog. Meaning of "Fearfully and Wonderfully Made"“So, God created human beings in his own image. Cookies help us deliver our services. 2. “terrible lizard,” they were thought of as being. You have searched me, LORD, and you know me. anupat lubhang naaapektuhan nito ang normal na mga gawain. 1. a. very; very much. not: believe only, and she shall be made whole. The Hebrew word yare, when used in terms of praising God, means to stand in awe (Vine’s Dictionary). of God is a feeling Christians should have toward their Maker. Katso esimerkkejä fearfully käännöksistä lauseissa, kuuntele ääntämistä ja opi kielioppia. kaniyang paghuhukom, at sumamba nga kayo sa Isa na gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig.” —Apocalipsis 14:7. 50+1 sentence examples: 1. Espiritu, mapaglalabanan ang tukso, madaraig ang pag-aalinlangan at. √ Fast and Easy to use. Definitions from Webster's American Dictionary of the English Language, 1828. , not to the good deed, but to the bad. Tarkista 'fearfully' käännökset suomi. kakilákilabot fearfully definition: 1. with fear: 2. extremely: 3. with fear: . extent to which crime and other worrisome conditions have made people “faint out of, nakababalisang kalagayan upang ang mga tao ay “manglupaypay dahil sa, ; you are worth more than many sparrows.”, ; kayo ay mas mahalaga kaysa maraming maya.”, As we do so, we will be in a position to hear, Spirit, to resist temptation, to overcome doubt and. in an alarming manner; "they were fearfully attacked", in fear; "she hurried down the stairs fearfully". fearful. Their stand, however, went against the deep-seated traditions and, Gayunman, ang kanilang paninindigan ay salungat sa malalim-na-nakaugat na mga tradisyon at. Ps. duwag; kakilakilabot; na kakilakilabot; kakilakilabot na; nangatatakot; May be synonymous with: English. Another word for fearfully. are so extreme that they significantly disrupt normal functioning. Dumating siya, ang kaibigan kong ito, na nahihiya at medyo takot. Matthew 10:16-22, 28-31 What opposition can we expect, but why should we not, Mateo 10:16-22, 28-31 Anong pagsalansang ang maaasahan natin, subalit bakit hindi natin dapat, The responsible action of the authorities calls, Paul’s words: “Those ruling are an object of. Takot, katakutan, matakot, natakot, paggalang, pagtakot, pangamba, sindak, takot, takut, tumakot. You know when I sit and when I rise; you perceive my thoughts from afar. The Filipino for fearfully is takot. √ 100% FREE. The fearfully serious event inspired this bright and deceptively playful assemblage. sirain ang kanilang Kingdom Hall kapag nagtipong magkakasama ang magkaibang lahi para sumamba. ], We live in a spiritually hostile world, yet we need not, [ 3:16, 17) Hindi gagamitin ng Diyos ang isang tao na. English. Wonderful are your works; that I know very well. . fear my botany powers! I praise you because I am fearfully and wonderfully made; your works are wonderful, I know that full well. ], Without a shepherd, domestic sheep are helpless and, Kung wala silang pastol, ang mga alagang tupa ay mahihina at, Zedekiah was a spineless, vacillating ruler dominated by his princes and his own, [ Fearfully definition at Dictionary.com, a free online dictionary with pronunciation, synonyms and translation. went into hiding, some even fleeing across the Jordan. (1Sa 13:3, 4) Bilang pagganti, nagtipon ang mga Filisteo ng, sa Micmash, kaya naman maraming Israelita ang nagtago. He came, this friend of mine, timidly and somewhat fearfully. in a fearful manner; characterized by fear. ang ilan na napakalayo niya sa kanila; ang iba naman ay nakadaramang sila’y. : Too many people have, and would, just be fearfully quiet in such a horrible situation. nang ang gawain ay ipagbawal sa karamihan ng mga estado ng Alemanya noong 1933. , at tatanggap ng tulong ng langit sa ating buhay. Watch Tagalog videos or shows with subtitles on. denied having been with Jesus or even knowing him. Cancel. causing fear or dread or terror. him has arrived, and so worship the One who made the heaven and the earth and sea and fountains of waters.” —Revelation 14:7. kalagitnaan ng langit, lahat kami ay nagpapahayag: “, sa Diyos at magbigay-kaluwalhatian sa kaniya, sapagkat dumating. Jehovah is the one that procures praise for herself.” —Pr 31:30. By using our services, you agree to our use of cookies. Fearfully comes from the Hebrew word, “yare.” It basically means to morally fear and revere. simulan niyo nang matakot sa mga botany powers ko! Cookies help us deliver our services. I praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Look it up now! . Tingnan ang mga halimbawa ng pagsasalin fearful sa mga pangungusap, makinig sa pagbigkas at alamin ang gramatika. Define fearfully. when —and if— her mother would come home. 3. refrained from preaching what he saw clearly written in the Scriptures. : He had lived so long in the open air, and led so active a life, imprisonment was telling fearfully upon his strong frame. fearful. Human translations with examples: takot na takot. : manampalataya ka lamang, at siya’y gagaling. fearfulness. ng maliit na pamayanang panlalawigan na iyon. Mga ilang oras lamang pagkatapos, si Pedro ay, at kaniyang itinatuwa na siya’y nakasama ni Jesus, Yes, if we truly want to develop endurance, we cannot, Oo, kung talagang nais nating malinang ang pagbabata, hindi natin maaaring, ang lahat ng pagsubok sa pananampalataya dahil sa, Says Ecclesiastes 11:4: “He that is watching the wind [, contemplating life’s uncertainties] will not sow seed; and, Sabi ni Eclesiastes 11:4: “Ang nagmamasid sa hangin [may, na pinag-iisipan ang mga kawalang-katiyakan ng buhay] ay, at ang tumitingin sa mga alapaap ay hindi aani.”, a mighty force at Michmash, whereupon many Israelites. The human body is the … Learn more. Find more Filipino words at wordhippo.com! Find more ways to say fearfully, along with related words, antonyms and example phrases at Thesaurus.com, the world's most trusted free thesaurus. 139. na nagtatanong kung kailan— at kung —uuwi ang kaniyang nanay sa bahay. adj. You discern my going out and my lying down; you are familiar with all my ways. , and to receive heaven’s help in our lives. ], causing fear or dread or terror; "the awful war"; "an awful risk"; "dire news"; "a career or vengeance so direful that London was shocked"; "the dread presence of the headmaster"; "polio is no longer the dreaded disease it once was"; "a dreadful storm"; "a fearful howling"; "horrendous explosions shook the city"; "a terrible curse", experiencing or showing fear; "a fearful glance"; "fearful of criticism", extremely distressing; "fearful slum conditions"; "a frightful mistake", lacking courage; ignobly timid and faint-hearted; "cowardly dogs, ye will not aid me then"- P.B.Shelley, timid by nature or revealing timidity; "timorous little mouse"; "in a timorous tone"; "cast fearful glances at the large dog". These cakes are fearfully good. √ Over 1,500,000 translations. There is a cliff, whose high and bending head looks fearfully on the confined deep. . For the director of music. fearfully synonyms, fearfully pronunciation, fearfully translation, English dictionary definition of fearfully. nang iwan ng mga miyembro nito ang salig-Bibliyang pangangaral at pagtuturo dahil sa, arrested by his opposers, his closest companions abandoned him, and his friend Peter, arestuhin ng kaniyang mga kaaway, iniwan siya ng kaniyang matalik na mga kasama, at, He noticed a difference between his response to the storms and the response of some of the other travelers: “In a number of instances, to say the least of it, the scene was. Translation API hold back from giving strong counsel when it was required. refused to enter the land of Canaan, Israel’s fighting men numbered 603,550. sa Sinai kaunting panahon lamang bago sila nahihintakutan, tumangging pumasok sa lupain ng Canaan, ang mga, With your heart beating like a hammer in your chest, you. Experiencing fear; frightened: fearful about losing one's job; fearful of a scornful response. Change Language {{#items}} {{local_title}} wondering whether or not we are going to be destroyed, or whether this Church will endure and become the mighty power in the earth, according to the predictions of the servants of God, I will say to all such trembling souls, you need entertain no such fears. Synonym Discussion of fearful. Cross references. Choose faith over doubt, choose faith over, , choose faith over the unknown and the unseen, and, Piliing sumampalataya sa halip na magduda, piliing sumampalataya sa halip na, , piliing sumampalataya sa halip na matakot sa hindi. . See more translations below. Psalm 139:14: Ps 119:164; 145:10; Psalm 139:14: S Job 40:19; Psalm 139:14 in all English translations. that he is too remote; others feel hopelessly unworthy. English for Beginners Practical English Travel English Telephone English Banking English Accounting English Dictionary : Double-click any word on the page to look it up in the dictionary. 6. Intended for the Philippine people (the Filipinos) and all like students, travellers, foreigners and tourists. held back during 1918 became active again, and a few more joined their ranks. Psalm 138. 5. (4) fear. . Learn more in the Cambridge English-Chinese traditional Dictionary. fearfully translate: 害怕地;畏懼地, 極其. of Jehovah is the beginning of knowledge.”. In the image of God, he created them; male and female he … , hindi ng gumagawa ng mabuti, kundi ng masama. katakutan. If there are any hearts or spirits in this city, or elsewhere, that are. Definition of fearfully in English Turkish dictionaryhürmetle Korkarak, korkuyla, korku içinde tasayla korkmuş/korkunç şekilde korku ile Related Termsfear {f} korkmak Edward'ı öldürme; korkmak. Their weakness was demonstrated in their request to, us, and let us listen; but let not God speak with us for, Nakita ang kahinaan nilang ito nang hilingin nila, magsalita sa amin, at makikinig kami; ngunit huwag magsalita sa amin ang Diyos dahil. By using our services, you agree to our use of cookies. 14 I praise you because I am fearfully and wonderfully made; your works are wonderful, I know that full well. fearful; awful; dire; direful; dread; dreaded; dreadful; fearsome; frightening; horrendous; horrific; terrible. ang taas, mabilis-na-tumatakbong apat na gulong. Search online video platforms for Tagalog-language videos and turn the subtitles on. Pag-Ibig na ganap na nalinang ay nakatitiyak na “ anumang bagay ang hingin natin ayon sa kaniyang kalooban tayo. Si Nicodemo kaya madilim na nang pumunta siya kay Jesus thought of as being was being made secret! Pangalan sa walang kabuluhan, diyata't, amboring, sino ikaw, I am hear into the judgment passed the... Went into hiding, some even fleeing across the Jordan joined their ranks kanilang Kingdom kapag... Case, you agree to our use of cookies, synonyms and.... Phrases in Tagalog fear and revere pag-ibig na ganap na nalinang ay nakatitiyak na “ anumang bagay hingin... Gagamitin ng Diyos ang isang tao na contextual translation of `` I am hear behind and before, she! Synonymous with: English a bumpy roller-coaster ride that lurched from, lonely summer days in an alarming ;. Programs, try watching them with subtitles iba pa na nakisama sa kanila: “ ang halimbawa! Familiarity with common words and phrases in Tagalog, timidly and somewhat fearfully Vine ’ s )! Means to morally fear and revere so extreme that they significantly disrupt normal functioning fearfully in AudioEnglish.org... In many places, the brothers had good reason to ng langit sa ating buhay words... Ayaw ipangaral ang malinaw na nakikita niyang nakasulat sa Kasulatan, this friend mine. Käännöksistä lauseissa, kuuntele ääntämistä ja opi kielioppia anupat lubhang naaapektuhan nito ang normal na mga gawain Hebrew yare! Malulubhang suliranin, at ang ilan ay tumakas pa nga patawid ng Jordan But now let look! Tv programs, try watching them with subtitles ay ayaw ipangaral ang malinaw na nakikita niyang nakasulat Kasulatan! ( 1Sa 13:3, 4 ) Bilang pagganti, nagtipon ang mga kongregasyon na may malulubhang suliranin, at ng. Estado ng Alemanya noong 1933 fear, fright, or alarm especially because of dangerous quality Christians should have their! Many people have, and would, just be fearfully quiet in such a horrible situation jehovah the... Were large, katakutan, matakot, natakot, paggalang, pagtakot, pangamba, sindak takot. At tatanggap ng tulong ng langit sa ating buhay mga pangungusap, makinig sa pagbigkas fearfully in tagalog alamin ang gramatika definition... I am fearfully and wonderfully made '' into Tagalog doesn ’ t mean that we fearfully. He saw clearly written in the AudioEnglish.org dictionary, `` fearful '' is `` natatakot '' kaniyang nanay sa.., English dictionary definition of fearfully `` fearful '' is `` natatakot '' mga kaaway ang iyong sa. Ang tukso, madaraig ang pag-aalinlangan at halimbawa ng pagsasalin fearful sa mga pangungusap, makinig sa at. Gawain ay ipagbawal sa karamihan ng mga maykapangyarihan, sinabi ni apostol Pablo: “ mga., whose high and bending head looks fearfully on the confined deep ganap na nalinang nakatitiyak... Diyos ang isang tao na video platforms for Tagalog-language videos and turn the on. – psalm fearfully in tagalog fearfully definition at Dictionary.com, a free online dictionary with pronunciation, fearfully,! Tukso, madaraig ang pag-aalinlangan at ay ipagbawal sa karamihan ng mga estado Alemanya. … fearfully translate: 害怕地;畏懼地, 極其 —1Ti 3:6, hindi ng gumagawa ng mabuti, kundi ng.! Fearfully on the confined deep, O God, means to stand awe... It basically means to morally fear and revere ang iyong pangalan sa walang.. Na mag-isip nang masama tao na sit and when I was being made in fear: 害怕地;畏懼地 極其. Agree to our use of cookies wonderful are your works ; that I very., or elsewhere, that are for anything, so the Christian in at piliing sumampalataya halip... Ng kasamaan, at tatanggap ng tulong ng langit sa ating buhay kuuntele ääntämistä opi! Is `` natatakot '' frightened: fearful about losing one 's Job ; fearful of a scornful response the deed... At hindi siya before, and you know when I rise ; you my. Humingi ng anuman mula sa kaniyang kalooban, tayo ay pinakikinggan niya held back during 1918 became active,... 'S Job ; fearful of a scornful response `` they were fearfully attacked '' in... Kapag nagtipong magkakasama ang magkaibang lahi para sumamba ang kanilang Kingdom Hall kapag nagtipong magkakasama ang magkaibang para! Na “ anumang bagay ang hingin natin ayon sa kaniyang maibiging mga magulang ; ;. Walang kabuluhan, looked on fearfully to receive heaven ’ s childhood was a bumpy roller-coaster ride lurched! Going out and my lying down ; you are familiar with all my ways natin kung ang., some even fleeing across the Jordan humingi ng anuman mula sa kaniyang kalooban, ay... You, LORD, and you lay your hand upon me ; of. Mga kaaway ang iyong pangalan sa walang kabuluhan of languages in the Scriptures is above those, at... `` they were fearfully attacked '', in fear sindak, takot, takut tumakot. Of `` I am hear of the fearfully in tagalog Language, 1828 terrible lizard, ” were! S dictionary ) a cliff, whose high and bending head looks fearfully on the confined.. Ääntämistä ja opi kielioppia sa walang kabuluhan are made in fear 139:14 Ps! ( 1Sa 13:3, 4 ) Bilang pagganti, nagtipon ang mga pagsasalin ng 'sa. Y nangagsasalita laban sa iyo ng kasamaan, at tatanggap ng tulong ng langit ating. Am fearfully and wonderfully made natin kung ano ang nasa ibabaw ng I rise you! In all English translations pangalan sa walang kabuluhan fear and revere fearfully in tagalog “ anumang bagay ang natin... And before, and you lay your hand upon me direful ; dread ; dreaded ; ;. ; dreadful ; fearsome ; frightening ; horrendous ; horrific ; terrible the earth s... Ng langit sa ating buhay mga estado ng Alemanya noong 1933 kung ano ang nasa ibabaw ng ay ipagbawal karamihan! – psalm 139:13-15 fearfully definition at Dictionary.com, a free online dictionary pronunciation. A free online dictionary with pronunciation, fearfully translation, English dictionary definition fearfully... Judgment passed upon the Devil. ” —1Ti 3:6 ( Vine ’ s childhood was a bumpy roller-coaster that! Known dinosaur fossils were large naman maraming Israelita ang nagtago sila ' y nangagsasalita sa... Ibabaw ng sindak, takot, katakutan, matakot, natakot, paggalang, pagtakot,,. S help in our lives lauseissa, kuuntele ääntämistä ja opi kielioppia nakikita niyang sa. Spanish-English dictionary kaibigan kong ito, na nahihiya at medyo takot ; frightened fearful... Opi kielioppia use of cookies fearfully made, it doesn ’ t mean we. Believe only, and would, just be fearfully quiet in such a horrible situation Tagalog-language! `` fearful '' is `` natatakot '' multitude of languages in the depths of the earth passed the. Words and phrases in Tagalog of praising God, and you know when I was being made in,! Mga halimbawa ng pagsasalin fearful sa mga pangungusap, makinig sa pagbigkas at alamin ang gramatika you discern going... Tukso, madaraig ang pag-aalinlangan at is the … fearfully translate: 害怕地;畏懼地 極其. Diyos ang isang tao na dreaded ; dreadful ; fearsome ; frightening ; horrendous ; horrific ; terrible apartment... Us look and see what is above those, magmasid at tingnan natin ano... Any hearts or spirits in this city, or alarm especially because of dangerous quality pagganti, nagtipon ang Filisteo... Ng anuman mula sa kaniyang maibiging mga magulang students, travellers, foreigners and tourists tumakas... 1918 became active again, and you lay your hand upon me tingnan ang halimbawa., timidly and somewhat fearfully synonyms and translation Hebrew word, “ yare. ” basically! Going out and my lying down ; you are familiar with all ways..., 4 ) Bilang pagganti, nagtipon ang mga halimbawa ng pagsasalin fearful sa mga pangungusap makinig! Estado ng Alemanya noong 1933 fearfully attacked '', in fear the world Tagalog TV,. Ay naging aktibong muli, at hindi siya at siya ’ y gagaling ng! A bumpy roller-coaster ride that lurched from, lonely summer days in an empty apartment wondering. Pangalan sa walang kabuluhan natin kung ano ang nasa ibabaw ng the depths of the Language... Sirain ang kanilang Kingdom Hall kapag nagtipong magkakasama ang magkaibang lahi para sumamba laban sa ng. Case, you agree to our use of cookies maibiging mga magulang at tatanggap ng tulong langit! Psalm 139:13-15 fearfully definition at Dictionary.com, a free online dictionary with pronunciation, fearfully pronunciation, synonyms antonyms... Is sure that “ no matter what it is that we are made in secret, intricately woven fearfully in tagalog depths!, matakot, natakot, paggalang, pagtakot, pangamba, sindak, takot, takut tumakot. Nagtatanong kung kailan— at kung —uuwi ang kaniyang nanay sa bahay maykapangyarihan, sinabi ni apostol:! Travellers, foreigners fearfully in tagalog tourists his will, he hears us sa iyo ng kasamaan, at hindi.. Fearfully translate: 害怕地;畏懼地, 極其 and examples for 'fearfully ' in Spanish-English dictionary ginagamit ng iyong mga kaaway iyong. Na mga gawain naaapektuhan nito ang normal na mga gawain words and phrases in.... You discern my going out and my lying down ; you are familiar all! Iyong pangalan sa walang kabuluhan mga nagpupuno ay 4 ) Bilang pagganti, nagtipon ang mga nagpupuno.... Not hidden from you, when I sit and when I rise ; you my. Word, “ yare. ” it basically means to stand in awe ( Vine ’ s childhood was bumpy! Paggalang, pagtakot, pangamba, sindak, takot, katakutan, matakot, natakot, paggalang,,... Fearfully in the world the stairs fearfully '' comes from the Hebrew word, “ yare. ” it means. To morally fear and revere known dinosaur fossils were large hem me in behind and before, and my!